สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านบริหารจัดการ

สำนักหอสมุดกลาง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านบริหารจัดการ

ในวันอังคารที่  21  กุมภาพันธ์  2566  ระหว่างเวลา 10:00-12:00 น.

ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ฟรี!!!!

1.ฐานEmerald e Journal Management เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมทางด้านการบริหารจัดการ เช่น การเงินและบัญชี บริหารธุรกิจ

2.ฐานSpringerLink e Journal + e Books เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง

3.ฐานBusiness Source Ultimate เป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การตลาด, การจัดการและบัญชี และมีวีดีโอคอลเล็กชั่น

4.ฐานEBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

5.ฐานAcademic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา นิตยสาร, สิ่งพิมพ์, วีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา

6.ฐานWiley Online Library เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้ข้อมูลปี1997-ปัจจุบัน Full-Text ฉบับย้อนหลังได้บางรายการ

7.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC) ของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://shorturl.asia/b0z26

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook :  m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th