สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันอังคารที่  14  มีนาคม 2566  ระหว่างเวลา 10:00 – 12:00 น.

ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ฟรี!!!!!!!!

1.ฐานScience Direct eJournal+eBooks ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700เรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology&Microbiology and Social Sciences

2.ฐานSpringerLink eJournal+eBooks เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง

3.ฐานAmerican Chemical Society Journal (ACS) ให้ข้อมูลจากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4.ฐานEBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

5.ฐานeBook Evidence Base Package เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชา

6.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC)ภายในประเทศ

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://shorturl.asia/zbpOj

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook : m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th