สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ระดับบัณฑิตศึกษา
💻อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเครื่องมือในการจัดทําวิทยานิพนธ์ และเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
.
👩‍💻โดย วิทยากร ดร. นภพรรณ คุณานุสนธิ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการศึกษา บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด
.
ลงทะเบียน : https://lifelong.kmitl.ac.th/courses/48
.
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณศรีไพร เกษดี
โทร. 089-7851023
E-mail : sriprai.ka@kmitl.ac.th