ห้องสมุด สจล. เปิดให้บริการขอใช้ทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ระหว่างดําเนินการ Cataloging


ห้องสมุด สจล. ให้ยืมหนังสือ

และวิทยานิพนธ์แบบเร่งด่วนได้แล้วนะคะ

 

ยืมหนังสือ วิทยานิพนธ์เร่งด่วน
ห้องสมุด KMITL ให้บริการตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศ ที่มี Status = Cataloging ที่ต้องการใช้ผ่าน Web OPAC

 

         สวัสดีทุกคน ตอนนี้ห้องสมุด KMITL ของเรา มีบริการที่ให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการใช้ผ่าน Web OPAC : https://www.lib.kmitl.ac.th/  หนังสือทั่วไปได้แก่หนังสือภาษาไทย, หนังสือภาษาต่างประเทศที่มี Status = Cataloging 

         PDF File ได้แก่ ปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, งานวิจัยของสถาบันฯ, บทความ, วารสารของสถาบัน ที่มี Status = Cataloging , Use in Library Only หรือ ไม่ปรากฏข้อมูลใน Item

         นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถดูตัวเล่ม  หรือ ขอถ่ายเอกสารได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (ชั้น 4 โซน A) ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพียงแค่ทำการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่ https://forms.office.com/r/M43xwVa8dq

         และในกรณีที่นักศึกษา และผู้ขอใช้บริการทั่วไปต้องการยืมหนังสือทั่วไปแบบเร่งด่วน ก็สามารถทำได้ไม่ยาก แค่มารับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ฝ่ายบริการสารนิเทศ (ชั้น 3 โซน A) ภายใน 2 วันทําการ แต่ก็ต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเช่นกันนะคะ ที่นี่เลย https://forms.office.com/r/M43xwVa8dq

         ยังไม่หมด ในกรณีที่นักศึกษาที่ต้องการ Download PDF File ก็สามารถทําได้เช่นกัน แค่ทำผ่านหน้า Web OPAC https://www.lib.kmitl.ac.th ทางฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดการภายใน 2 วันทําการ นะคะ

         น้องๆ นักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางของห้องสมุด สจล. ของเราได้ทุกวันเลยนะคะ

Facebook Fan Page : kmitllibrary

Line@ :  kmitllibrary