5 ฐานข้อมูลทดลองใช้ Business and Management จากสำนักพิมพ์ SAGE Trial Database SAGE ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ห้องสมุด สจล. เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล จากสำนักพิมพ์ SAGE 
Trial Database SAGE  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

SAGE Trial Activation
ฐานข้อมูลทดลองใช้ 5 ฐาน จาก SAGE


1. SAGE Business Cases
 ฐานข้อมูลที่รวบรวม Business Cases มากกว่า 4,000
รายการ ซึ่งสามาถเชื่อมโยงไปยังวารสาร หนังสือ วิดีโอ และหนังสืออ้างอิงของ
SAGE ได้ ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการองค์กร การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น
ลิ้งเข้าใช้งาน SAGE Business Caseshttps://sk.sagepub.com/cases

2. SAGE Skills: Business 
คือ แหล่งข้อมูลเชิง interactiveโต้ตอบที่ครอบคลุมใช้งานง่าย
เพื่อสนับสนุนนักเรียนในการได้รับทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ทำงานที่ทันสมัย
นักศึกษาสามารถพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางธุรกิจและวิชาชีพในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยแหล่งข้อมูลดิจิทัล
เชิงinteractiveนี้ ซึ่งครอบคลุมทักษะทางธุรกิจกว่า 850 business skills การวิเคราะห์ข้อมูล
ความเป็นผู้นำ การเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นมืออาชีพ
SAGE Skills: Businesshttps://sk.sagepub.com/skills/business

3. SAGE Video : Business & Management
ได้รับการพัฒนาร่วมกับนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานชั้นนำ
เพื่อนำเสนอวิดีโอคุณภาพสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในการสอนของหลักสูตรในทุกระดับ
คอลเลกชั่นวิดีโอของเราใน สำหรับ SAGE Video  Business & Management  และ
SAGE Video  : Leadership  มีเกือบ 800 Titles และเนื้อหามากกว่า 230
ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการของนักเรียนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่หลากหลายตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับโลก
SAGE Video – Business and Managementhttps://sk.sagepub.com/video/discipline

4. SAGE Video  : Leadership
ได้รับการพัฒนาร่วมกับนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานชั้นนำ
เพื่อนำเสนอวิดีโอคุณภาพสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในการสอนของหลักสูตรในทุกระดับ
คอลเลกชั่นวิดีโอของเราใน  สำหรับ SAGE Video  Business & Management  และ
SAGE Video  : Leadershipt มีเกือบ 800 Titles มีเกือบ 800 Titles
และเนื้อหามากกว่า 230
ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการของนักเรียนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่หลากหลายตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับโลก
SAGE Video – Leadership – https://sk.sagepub.com/video/discipline

5. SAGE Research Methods Video: Market Research ครอบคลุมวิธีการเชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณและแบบผสมที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยตลาดที่ประสบความสำเร็จ
ในเนื้อหาประมาณ 60 ชั่วโมง คอลเลกชันจะนำเสนอวิดีโอที่ระดับความซับซ้อนต่างกัน
ดังนั้นผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์การวิจัยไปจนถึงผู้ที่มีวิธีการและสถิติคล่องแคล่วจะพบสิ่งที่เหมาะสมกับพวกเขา
SAGE Research Methods Video: Market Research ถูกทำไว้อย่างง่ายดายในระบบการจัดการหลักสูตร
ทำให้ง่ายต่อการทำให้การเรียนในหลักสูตรมีชีวิตชีวาด้วยเนื้อหามัลติมีเดียป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาข้อมูล
ในการสร้างงานวิจัย มีเนื้อหาจากหนังสือ วารสาร หนังสืออ้างอิง และวิดิโอต่างๆ และมี MethodMap
ที่ช่วยให้ผู้ใช้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้หาข้อมูลได้หลายหลายมากขึ้น
SAGE Research Methods Video: Market Research – https://methods.sagepub.com/Search/Results?products[0]=22

ทั้งนี้ หากต้องการสืบค้นภายนอกสถาบัน แนะนำให้ทำการสืบค้นผ่าน OpenAthen 
ทำความรู้จัก OpenAthens KMITL

♥️ หากมีปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th