ห้องสมุด สจล.​เปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงสอบ ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565

วันหยุดแล้วไง ใครหยุด เราไม่หยุด
หยุดไม่ได้ เพราะใกล้สอบ อ่านหนังสือวนไป
ห้องสมุดสจล. เอาใจคนใกล้สอบ เปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

Open Library Holiday

วันหยุดยาวววนี้ ใคร ไม่มีที่อ่านหนังสือ ถือมาอ่านที่ห้องสมุดได้นะ
ห้องสมุด สจล.​เปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงสอบ ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565
เปิดบริการเวลา 10:00 – 18:00 น. 
นั่งอ่านชิวๆ หรือ จะมาติวเป็นกลุ่ม ก็ได้นะคะ
พื้นที่ให้บริการ โซน Information ชั้น 1 พื้นที่ Co-Working Space และห้องสัมมนากลุ่มย่อย(ห้องติว)
จองห้องติวล่วงหน้า ผ่าน ระบบ https://library.kmitl.ac.th/dashboards/#module=booking-dashboard

มีปัญหาการใช้งาน สอบถามได้ที่
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th