งดบริการ WebOPAC เนื่องจากปิดปรับปรุง Server วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

งดบริการสืบค้น ยืมต่อ จองทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
ผ่าน WebOPAC ชั่วคราว
เนื่องจากปิดปรับปรุง Server

close web opac upgrad server
งดบริการ WebOPAC ปรับปรุง server


งดบริการ #WebOPAC อาจจะทำให้ น้องๆ ไม่สามารถใช้บริการ
สืบค้น/ยืมต่อ/จองทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
💻เนื่องจากปิดปรับปรุง Server ของสำนักหอสมุดกลาง

.
**ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
ระหว่างเวลา 08.30 – 20.00 น.
.
ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th