ห้องสมุด สจล. ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูล JoVE ถึง 20 มิถุนายน 2565

JoVE ขยายเวลา
ขยายเวลาให้ทดลองใช้ ฐาน JoVE ถึง 20 มิ.ย. 2565


ห้องสมุด สจล. และบริษัท EBSCO ขยายเวลาให้ทดลองใช้
ฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments)

ฐานข้อมูลวารสาร Peer-Reviewed ในรูปแบบ Video ด้าน Biology, Chemistry,
Physics, Medicine and Health Science,
Engineering and Technology มากกว่า 14,000 รายการ
และได้จัดทำดัชนีใน PubMed เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย
และการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนออนไลน์
JoVE นำเสนอเทคนิคการทดลองในห้องปฏิบัติการผ่านการสาธิตในรูปแบบวิดีโอ
🔺Easy to Replicate เข้าใจขั้นตอนการทดลองและนำไปประยุกต์ใช้
🔺Embed วิดีโอบน Learning Mangamement System (LMS) เช่น Blackboard, Canvas, Moodle และอื่น
🔺CreateTest สร้างแบบทดสอบ เพื่อการประเมินผลในห้องเรียน
ทดลองใช้งานได้ **ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ 2 ช่องทาง
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยตรงกับตัวแทน EBSCO
คุณศุภกานต์ คงสาคร