เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลCAB Abstracts with Full Text ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ก.ย. 2565

ทดลองใช้ฐานข้อมูล CAB Abstracts with Full

ห้องสมุด สจล. ร่วมกับ บริษัท EBSCO
เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลCAB Abstracts with Full Text
ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ก.ย. 2565

สำนักหอสมุดกลาง สจล. ร่วมกับ บริษัท EBSCO
เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล CAB Abstracts with Full Text ฐานข้อมูลฉบับเต็ม
.
เพื่อความเป็นเลิศทางการเกษตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร
สำหรับการสอน การวิจัย และงานวิชาการ ซึ่งรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ
จาก CABI ประกอบไปด้วยเนื้อหาฉบับเต็มจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
.
โดยมี วารสารฉบับเต็ม มากกว่า 1,250 ฉบับ และไม่ติด embargo ถึง 985 ฉบับ
จัดทำขึ้นโดย CABI โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ด้วยการ
ให้ข้อมูลและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
.
.
**ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2565
สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ : https://bit.ly/3O6URTf
.
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทน EBSCO
คุณเอ๋ : 081-258-3333
คุณบี : 081-844-5283