สจล. เปิดการใช้งาน ฐานข้อมูล InCites เป็นเครื่องมือประเมินผลงานวิจัย เข้าใช้บริการผ่าน OpenAthensได้ทั้ง 3 ช่องทาง

incites
Incites สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ประเมินระดับงานวิจัย
       โดยใช้ข้อมูลจากการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก คือ แหล่งข้อมูลภายใน (Web of science core Collection)
       ที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 75% ทั่วโลก

#ฐานข้อมูลInCites

       💻Incites สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ประเมินระดับงานวิจัย
      โดยใช้ข้อมูลจากการอ้างอิงสิ่งพิมพ์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก คือ แหล่งข้อมูลภายใน (Web of science core Collection)
      ที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 75% ทั่วโลก
.
      งานวิจัยได้รับการประเมินและจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยกระบวนการตรวจสอบ มีชื่อผู้เขียนและองค์กรให้อ้างอิง
      อีกทั้งมีหัวข้อหลากหลายมากกว่า 254 หัวข้อ มากกว่า 128,000 เล่ม
.
      📺เข้าใช้บริการผ่าน OpenAthens 3 ช่องทาง
      ผ่าน KMITL Single Search : https://www.lib.kmitl.ac.th
              ผ่าน เว็บไซต์ OpenAthens : https://myopenathens.net/my
              ผ่าน เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ : https://access.clarivate.com/login?app=incites
.
☎️        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการช่วยการค้นคว้าและยืมระหว่างห้องสมุด
      คุณยุพิน กาญจนารัตน์
      Facebook : /kmitllibrary
      Line : @clb9379l
      E-mail : library@kmitl.ac.th