วัน-เวลาเปิดบริการ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ตั้งแต่วันที่จันทร์ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

เปิดบริการ
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30 -18.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ปิดบริการ
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

         📲ติดต่อสอบถามทางเพิ่มเติม
         Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
         E-Mail : library@kmitl.ac.th
         โทร. 02-329-8375