บริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ iThesis (Counseling Services) เดือนเมษายน

👩🏻‍💻KLLC และ ห้องสมุดเปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ iThesis (Counseling Services) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ผู้ใช้บริการที่ต้องการขอคำปรึกษาการใช้งาน iThesis สามารถ
.
🖲️คลิกที่ลิงก์เพื่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ : https://bit.ly/3IeldS7 ทั้งแบบ On-Site และ Online
.
🗓ช่วงวันและเวลาในการเข้ารับบริการ / เดือนละ 2 ครั้ง
**วันที่ 9,22 มี.ค. , 5,20 เม.ย. ,
3,18 พ.ค. , 1,15 มิ.ย. 2566
**เวลา 13.30 – 15.30 น.
.
📍ห้องอบรมชั้น 1 โซน B อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณศรีเพ็ญ เทนอิสสระ
โทร. 08 9497 3569 หรือ สายใน 5210
email : sriphen.te@kmitl.ac.th
.