Lifelong Learning

“Lifelong Learning” หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคำที่หลายคนคงได้ยินกันบ่อยๆ ในยุคนี้ โดยเฉพาะในช่วงหลังๆ นั้นก็เป็นเพราะเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างรอบตัวเรานั้นถูกเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบเร็วสุดๆ (Disruptive) อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความรู้เดิมที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่เราเคยทำมาตลอดอาจไม่เพียงพอที่จะนำพาเราไปข้างหน้าได้อีกต่อไป เราจำเป็นต้องหาความรู้เพิ่มเติมหรือทำความรู้จักกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม คนที่จะสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้นั้นจึงต้องเป็นคนที่มีนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คำถามคือแล้วเราจะต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกกันค่ะ

อ่านต่อ