เทคนิคพูดสองภาษา…คุณสร้างเองได้

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องภาษากันค่ะ ยุคนี้การใช้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากต้องใช้ในชัวิตประจำวัน ที่ทำงาน และเพื่อการเรียนการสอน คนที่มีความสามารถสื่อสารได้มากว่า 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาสากล อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ย่อมเป็นคนที่ได้เปรียบกว่าผู้อื่นแน่นอน จึงไม่แปลกใจเลยที่สมัยนี้พ่อแม่ยุคใหม่หลายครอบครัวจึงสนับสนุนให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเรียนฝึกพูดภาษาต่างๆ หรือภาษาที่สองนั้นย่อมมีการสอนเรื่องการออกเสียง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเลยก็ว่าได้เพื่อจะให้ผู้ที่ได้รับสื่อเข้าใจ และตีความหมายของคำๆ ได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง ขณะเดียวกันก็มีคนไม่น้อยที่สามารถพูดได้แต่ไม่กล้าที่จะแสดงความสามารถตรงนั้นออกไปได้อย่างเต็มที่อาจเกิดจากความไม่มั่นใจเกี่ยวกับ คำศัพท์หลักไวยกรณ์หรือการออกเสียงประโยคต่างๆ ได้

ดังนั้น วันนี้เรามีเทคนิคการพูดสองภาษา จากหนังสือ “พูดสองภาษา คุณสร้างได้เอง” เขียนโดยพงษ์ระพีเตชพาหพงษ์โดยในหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงแนวคิดการฝึกพูดภาษาที่สองจาก ”ความรู้สึก”มากกว่าจะไปยึดติดหรือคิดมากเรื่องการท่องคำศัพย์กริยาสามช่อง หรือไวยากรณ์ต่าง ๆ แต่เราสามารถออกเสียงได้เคลียร์และพูดจากความรู้สึกได้สิ่งที่คิดกับสิ่งที่พูดพุ่งออกมาพร้อมกันเหมือนกับที่เราพูดภาษาไทย

อ่านต่อ