ห้องสมุด สจล. ชวนเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin & อักขราวิสุทธิ์

ห้องสมุด สจล. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
การใช้โปรแกรม Turnitin & อักขราวิสุทธิ์

ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2565
เวลา 14.00-15.30 น.

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
• การสมัครเพื่อใช้งาน
• การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
• การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล การใช้โปรแกรม

อักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
• การสมัครเพื่อใช้งาน
• การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
• การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล

สนใจลงทะเบียนได้ที่ :
https://fb.me/e/2tOwfc72z

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th