” เนรมิตสื่อการสอนอย่างมืออาชีพด้วย Canva และ BTEC “

เทคนิคการสร้างสื่อการสอนอย่างมืออาชีพแบบง่ายๆ ด้วย Canva ให้หลากหลาย

Canva BTEC
BTEC Canva

#BTEC #Canva
         ✨สำนักหอสมุดกลาง สจล. ร่วมกับ BTEC KMITL Center
         ✨ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
 ” เนรมิตสื่อการสอนอย่างมืออาชีพด้วย Canva และ BTEC “
.
         วันที่ 21-22  และ 27  กรกฎาคม  2565
         เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
         [ จัดอบรม 3 รอบ 3 วัน ]
.
เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้
โปรดนำ คอมพิวเตอร์พกพาของตนเองมาด้วยนะครับ
คลิกลงทะเบียน : https://bit.ly/3Nraww1
.
         🚩ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 701
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (อาคารสำนักงานอธิการบดี)
.

         ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกัญญาณัฐ อยู่สุข โทร. 7442
email : kanyanut.yo@kmitl.ac.th
.
#KMITLCentralLibrary
#หอสมุดKMITL
#ห้องสมุดKMITL
#ทีมลาดกระบัง